O virus tu nejde II.

Alternativně zde: https://www.vimo.sk/watch/aWD7fJgEtPuedu4 O virus tu nejde II.  Buďte zdrávi, první rok koronavirového letopočtu je za námi. O tom, že v učebnicích dějepisu bude rok 2020 uváděn jako mezník mezi dvěma různými epochami lidských dějin, již nemůže být pochyb. Toho si je už většina kriticky uvažujících vědoma. A i ti, kteří bezvýhradně věří všemu, co se […]

Celý článek