Ideologie vs. světonázor

Na první pohled mezi těmito pojmy prakticky není rozdílu. Při podrobnějším prozkoumání však zjišťujeme, že mezi ideologií a světonázorem je rozdíl zásadní, přímo propastný. Ale pojďme in medias res. Ideologie je cizí slovo pocházející z řeckého ἰδέα, idéa = idea a λόγος, lógos = učení. Přeložit jej můžeme jako nauku o představách. Stoupenci ideologií tak […]

Celý článek