O virus tu nejde II.

Alternativně zde: https://www.vimo.sk/watch/aWD7fJgEtPuedu4 O virus tu nejde II.  Buďte zdrávi, první rok koronavirového letopočtu je za námi. O tom, že v učebnicích dějepisu bude rok 2020 uváděn jako mezník mezi dvěma různými epochami lidských dějin, již nemůže být pochyb. Toho si je už většina kriticky uvažujících vědoma. A i ti, kteří bezvýhradně věří všemu, co se […]

Celý článek

Shalom, Presidente do Brasil!

Koncem minulého týdne zaplavila internet a sociální sítě zpráva, že presidentské volby v Brazílii vyhrál „protiproudový“ politik Jair Bolsonaro, načež nemalá část pronárodně orientovaných propukla v jásot. Líbí se jim, že bývalý voják s ostrým jazykem nekompromisně bojuje proti drogám, nemá rád buzeranty, levičáky, zločince, nechce pomáhat zemím, kde vládnou komouši a se „sluníčkářskými“ médii […]

Celý článek

POSLEDNÍ MOHYKÁN

U příležitosti včerejšího Svátku zesnulých předků (Ahnenfest/Samhain) uspořádaly sdružené kamarádské spolky v Rakousku pietní akt k uctění památky padlých vojáků obou světových válek. Válka sama o sobě není nic pěkného, nicméně v zásadě platí, že vojáci umírají proto, aby jejich děti mohly žít. O Druhé světové válce to platí dvojnásob, třebaže zvláště zde je třeba […]

Celý článek

ZEMŘELA DR. INGRID RIMLAND-ZÜNDELOVÁ

Osobu nedávno zesnulého Ernsta Zündela není třeba českým zájemcům o problematiku sv. Holocau$tu představovat. Naopak o Zündelově ženě Ingrid toho ví i poučené české publikum spíše málo. Nejenže coby zakladatelka a správkyně Ernstových internetových stránek „The Zündelsite“ a vydavatelka jeho oběžníku nedocenitelnou měrou přispěla k úspěchu životního díla tohoto velkého muže, ale sama byla také […]

Celý článek