ZBABĚLÁ JEŽIBABA

Na mém YouTubovém kanále se to pod mým videem o situaci v Izraeli hemží všemožnými reakcemi.

Ač v drtivé většině převládají frenetické superlativy, nebo alespoň bezvýhradná chvála, občas projde kolem individum a vykoná tam svoji potřebu.

Aby nedošlo k nedorozumění: Jsem pro každou kritiku! Učený, a dokonce ani Kamas, z nebe nespadl. 😇 Musí však být věcná a pronesená s náležitým respektem.

Pozoruhodné je, že naprosté většině mých kritiků se to jaksi nedaří. Třebaže jsem si takřka jist, že se o to alespoň snaží.

Zatím jsem se vždy a bez výjimky (!) u svých kritiků setkal jen s hysterickými výkřiky a bezobsažným blábolením.

Paní Ema Vostřálková, která si přišla na můj Youtube-kanál ublinknout, představuje sortu vůbec nejhorší: Nejenže se v IQ-testu umístila těsně za Kudlankou nábožnou, ale ještě je to archetypální zbabělá a zákeřná ježibaba, která při kontaktu s jí nepohodlným názorem okamžitě volá po jeho umlčení pomocí státní represe.

Tohle je přesně ten typ lidí, se kterými se bude muset nový režim vypořádat na druhém místě, hned za zrádci vlastní krve, kteří nás do dnešního marasmu přivedli. (Pozn. pro fízly: Pochopitelně v souladu s těmi nejlidštějšími, demokratickými a Židy schválenými Noachidskými zákony! 😘🤠)

#majitelémozku
https://t.me/pavelkamas
www.casopisradix.cz
www.pavelkamas.cz