GENOCIDA NĚMECKÝCH SEDLÁKŮ

Dualistickou propagandou krmená zahraniční věřejnost se mylně domnívá, že němečtí sedláci protestují POUZE kvůli „škrtům dotací“, resp. „levné naftě”.

Děje se tak mimo jiné proto, aby globalistický Systém udržoval evropské národy ve vzájemné nevraživosti, závisti a z toho plynoucí NEJEDNOTĚ. Neboť jednota protisystémově naladěných Čechů, Rakušanů, Slováků, Maďarů, Italů, Němců atd. atd., znamená pro Systém smrt.

Jak už jsem psal, škrty v podpoře byly POSLEDNÍ KAPKOU v obrovském a LETITÉM moři teroru proti svobodnému rolnictví, které má v německém kulturním prostoru mnohasetletou tradici.

Výsledek? Za více než jedno čtvrtstoletí zničila antiněmecká eko-komunistická politika transatlantických nohsledů* v Berlíně skoro 300.000 (!), tedy VÍCE NEŽ POLOVINU soukromých statků.

Ruku na srdce: Kdo tohle v Česku ví?

*Od roku 1945 není Německo suverénní země (SHAEF, Kanzler-Akte, články 53 a 107 Charty OSN atd. atd.), je to jediný stát na světě, který nemá řádnou ústavu a nachází se dodnes pod přímou správou USA.

➡️t.me/pavelkamas
➡️www.casopisradix.cz
➡️www.pavelkamas.cz