NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD ZAOSTALOSTI A BORDELU

Tohle je ten lidský materiál, který má být určujícím elementem a garantem „nového světového řádu“, jak jej nedávno slavnostně vyhlásil Vladimir Putin? 🤦

Tak to se máme opravdu na co těšit.

Vůdce největšího multietnického konglomerátu široko daleko, kde je každý hotentot (stejně jako na Západě) prohlašován za „Rusa“ jen na základě cestovního pasu, má vůbec smysl pro humor:

Chce nastolovat nový světový řád blahobytu a štěstí, sám ale ani skoro po čtvrt století své vlády není schopen zajistit VLASTNÍMU obyvatelstvu to nejzákladnější – pitnou vodu.

Nikoli „západní agent“, „nacista“, „fašista“, nebo „rusofob“, ale Oleg Primin z Moskevské státní univerzity ve své studii dokládá, že co se týče pitné vody v Ruské federaci, tak

„v současné době podle odborných údajů nesplňuje požadavky stanovené normami asi 40 % povrchových a 17 % podzemních zdrojů zásobování pitnou vodou. Na ruském území se nachází více než 6 tisíc oblastí znečištění podzemních vod a většina z nich se nachází v evropské části Ruska.“

A dál:

V Rusku 21. století „30,5 mil. lidí, tj. 22 % ruské populace, nemá zajištěny služby centralizovaného zásobování vodou. Centralizované vodovodní systémy nemá 12 % ruských měst a 68 % venkovských sídel.“🙈

A tenhle Kocourkov by chtěl nastolovat a vést „nový světový řád“?

Ano, světový řád zaostalosti, bordelu a šlendriánství.

Děkuji, nechci.

Kdo chcete naopak vědět, jaký mor (stále) vládne Rusku a jakou roli hraje tento stát na mocenské šachovnici mezinárodních negativních „elit”, ten se vše doví zde.

www.casopisradix.cz
www.pavelkamas.cz