Právě vyšlo: ČESKÝ MYTHUS (Emanuel Vajtauer)

Věděli jste:

  • Že původ a vznik českého národa není vědecky nijak doložen a stojí toliko na pověstech a bájích?
  • Že německá kolonisace zvětšila teritorium Čechů a zvýšila jejich kvalitu života?
  • Proč čeští králové a páni, kteří potřebovali zúrodnit zem a založit nová města, tak neučinili prostřednictvím vlastních lidí, ale pozvali Němce?
  • Že Moskvan a Polák je východní Balt nebo poloviční Tatar, jižní Slované poloviční Turci, kdežto Češi jsou upředeni z biologických vláken českých a německých?
  • Že je historicky prokázáno, že čím více bylo v českých zemích Němců, tím více se českému národu dařilo a naopak?
  • Že 16. století bylo stoletím velkého přátelství Čechů a Němců, protože většina českého národa byla, stejně jako Němci, protiřímsky založena?
  • Čím to je, že Češi jsou mezi „slovanskými národy“ tím nejpořádnějším a nejčistotnějším?

Leckterým dnešním Čechům mohou shora uvedené závěry připadat provokativní. Dost možná se mezi námi najdou i tací, kteří se jich zaleknou a předkládané dílo dr. Emanuela Vajtauera dopředu odmítnou, aniž by se seznámili s vědecky podloženými fakty, o které autor své vývody opírá. Četba tohoto svižného průřezu společnou historií Němců a Čechů posledních tisíc let vyžaduje jistou míru odvahy nepředpojatě se vypořádat s neobvyklými historickými informacemi. Ba co víc: vyvodit z jejich získání odpovídající důsledky. 

Původní autorův text opatřil editor tohoto nového vydání více než 170 poznámkami pod čarou,  které, vycházejíce z nejnovějšího stavu vědeckých poznatků, poskytují k uváděným historickým postavám a méně známým reáliím množství důležitých informací. Poznámkový aparát tak plní funkci jakéhosi samostatného a plnohodnotného průvodce dějem celé knihy, bez kterého by široký horizont Vajtauerových sdělení zůstal dnešnímu čtenáři velmi pravděpodobně skryt.

Knihu lze zakoupit zde https://eshop.nassmer.cz/cesky-mythus