Rasa

je vztahu k člověku antropologicko-biologicky vymezená skupina se specifickými příbuznými, respektive společnými tělesnými a duševními dědičnými znaky. Rasy vznikly z geograficky ohraničených rozmnožovacích linií. Jedna, obvykle však vícero příbuzných ras se na základě jazykové a kulturní shody sjednocují, čímž vytváří národ. Lidstvo se dělí na tři základní, tzv. “rasové velkoskupiny” (Großrassen): europoidní (bílou), mongoloidní (žlutou) […]

Celý článek