Přirozenismus

Světonázor uznávající lidskými vjemy vnímatelné a lidskou vůlí neměnitelné zákony Přírody, podle nichž se řídí veškerý život na zemi. Konat v rozporu s nimi pokládá za nesmyslné a tudíž zkázonosné. Jeho účelem je vést život v souladu s přírodními zákony.

Celý článek