Křesťanství

Židovské náboženství pro Nežidy, vycházející z učení ahistorické postavy židovského kazatele a mudrce Ježíše Krista. Jeho základní morální normou je tzv. Desatero božích přikázání, které podle sbírky židovských legend, Starého zákona, dal židovský bůh Jahve do rukou židovského vůdce Mojžíše,  autora Tóry, tzv. hebrejské Bible, základního dokumentu judaismu. Hlásá rovnost všech lidí, nerozlišuje rasy, národy, […]

Celý článek