Národ

Pospolitost biologicky příbuzných lidí, které spojuje pocit sounáležitosti vycházející ze společného původu, náboženství, jazyka, rasové identity a společné historie, jakož i těmito faktory podmíněné společné účasti na evolučně-biologické soutěži s ostatními národy.