Desatero zbytečných přikázání

V době všeobecně populárního bránění “křesťanských základů” Evropy není odvěci podívat se i na základy křesťanství. Jedním z nich je bezesporu tzv. Desatero (božích) přikázání, s nímž se lidstvu , podle křesťanů, mělo konečně dostat té správné, následováníhodné morálky. Méně se ví, že židovský bůh Jahve dal podle Bible kromě těchto deseti nejznámnějších ještě celou […]

Celý článek

Osvobození vítači

Nepřicházím s osmsetpadesátým traktátem o migrační krizi, ani nechci psát o desorientovaných studentech diskusních věd bez práce – často vedených nešťastníky, kteří se nenarodili doma, nezakořenili nikde a nepatří pořádně nikam –, ani o antikapitalistech nevědomky pomáhajících mezinárodnímu velkokapitálu s úklidem spouště, kterou po světě, aktuálně v  Sýrii, dolarový moloch zanechal. O tom už bylo napsáno […]

Celý článek

Ideologie vs. světonázor

Na první pohled mezi těmito pojmy prakticky není rozdílu. Při podrobnějším prozkoumání však zjišťujeme, že mezi ideologií a světonázorem je rozdíl zásadní, přímo propastný. Ale pojďme in medias res. Ideologie je cizí slovo pocházející z řeckého ἰδέα, idéa = idea a λόγος, lógos = učení. Přeložit jej můžeme jako nauku o představách. Stoupenci ideologií tak […]

Celý článek

POSLEDNÍ MOHYKÁN

U příležitosti včerejšího Svátku zesnulých předků (Ahnenfest/Samhain) uspořádaly sdružené kamarádské spolky v Rakousku pietní akt k uctění památky padlých vojáků obou světových válek. Válka sama o sobě není nic pěkného, nicméně v zásadě platí, že vojáci umírají proto, aby jejich děti mohly žít. O Druhé světové válce to platí dvojnásob, třebaže zvláště zde je třeba […]

Celý článek

ZEMŘELA DR. INGRID RIMLAND-ZÜNDELOVÁ

Osobu nedávno zesnulého Ernsta Zündela není třeba českým zájemcům o problematiku sv. Holocau$tu představovat. Naopak o Zündelově ženě Ingrid toho ví i poučené české publikum spíše málo. Nejenže coby zakladatelka a správkyně Ernstových internetových stránek „The Zündelsite“ a vydavatelka jeho oběžníku nedocenitelnou měrou přispěla k úspěchu životního díla tohoto velkého muže, ale sama byla také […]

Celý článek

NĚMČINA

Není-li postavení němčiny z hlediska přesnosti celosvětově zcela výsadní, řadí se mezi nejexaktnější jazyky na světě. V rámci evropských jazyků vede v průměrném počtu synonym, která jsou navíc zpravidla ještě významově přesně odstíněná. Snad i proto slavný český pedagog, autor revoluční výukové metody cizích jazyků, dr. Vladimír Nepustil, považoval německý jazyk za „latinu moderní Evropy“. […]

Celý článek

Alfred Rosenberg: Mor v Rusku

Dr. Alfred Rosenberg (1893–1946) se narodil 12. ledna 1893 v Revalu (dnes Tallinn) do rodiny baltských Němců. Jeho otec Woldemar Wilhelm Rosenberg byl zámožným obchodníkem, jeho matka Elfriede Caroline Siré byla Estonka z rodiny přistěhovalých hugenotů, která však záhy po jeho narození zemřela na tuberkulosu. Malého Alfreda tak vychovávaly sestry jeho otce Cäcilie Rosalie a […]

Celý článek

Pavel Kamas / Tomáš Krystlík: nakladatelství guidemedia etc a jeho kriminalisace

01:15 – Vydavatelství Guidemedia — proč vydává knihy, které vydává, zejména Hitlerovy projevy 07:10 – Proč je v knize 18 projevů, proč ne víc a proč zrovna vybrané 16:58 — Stažení knihy 100 dokumentů o vzniku války a dalších na Slovensku, trestní stíhání 37:20 — Autorská práva na Hitlerova díla 45:17 — Cílová skupina knih […]

Celý článek