Socialismus

Praktický projev pospolitosti, coby nezbytné strategie k zachování jejího života. Jeho hlavním nástrojem je služba národu, jeho nejvyšším příkazem obecné blaho před blahem jednotlivce.