Ježiši Kriste!

Podle křesťanské věrouky byl Ježíš Kristus dokonalým člověkem. To proto, že byl zároveň i Bohem. Je vzorem pro jednání každého křesťana a ztělesněním jeho morálky, která má zajistit blažený pozemský život; a po smrti místo v nebi. Jednání slušného člověka má odpovídat tomu, co Ježíš učil a jak jednal. Říká se tomu imitatio Christi, napodobování […]

Celý článek

Shalom, Presidente do Brasil!

Koncem minulého týdne zaplavila internet a sociální sítě zpráva, že presidentské volby v Brazílii vyhrál „protiproudový“ politik Jair Bolsonaro, načež nemalá část pronárodně orientovaných propukla v jásot. Líbí se jim, že bývalý voják s ostrým jazykem nekompromisně bojuje proti drogám, nemá rád buzeranty, levičáky, zločince, nechce pomáhat zemím, kde vládnou komouši a se „sluníčkářskými“ médii […]

Celý článek

Přepadení vysílače v Gliwicích – velká událost, nebo velká lež?

Jak začala Druhá světová válka? Adolf Hitler potřeboval v roce 1939 odstartovat své šílené světovládné plány. Proto nechal 31. srpna 1939, den před útokem na Polsko, speciální jednotkou SS zinscenovat útok na německý vysílač v „polských“ Gliwicích, aby to vypadalo, že jej napadli Poláci a získal tak vytouženou záminku k napadení Polska, jehož nic netušící […]

Celý článek

Hitlerova Druhá kniha

Mezi vzdělanými lidmi by se sotva našel někdo, kdo neví, co je to „Mein Kampf“. Adolf Hitler své legendární politicko-světonázorové dílo napsal v roce 1924 během věznění v hornobavorském Landsbergu. Traduje se, že ho diktoval svým dvěma spolubojovníkům a spoluvězňům, Rudolfu Heßovi a Emilu Mauriceovi. Knihu tvoří dva svazky. Zatímco první byl prokazatelně sepsán ve vězení – […]

Celý článek

Rozhovor pro Délského potápěče

Autor: E.X. Úvod: Třetí díl mého cyklu nás zavede za kontroverzním a pronásledovaným vydavatelem, mozkem stojícím za společností Guidemedia, a úspěšným podnikatelem Pavlem Kamasem, který pro vydavatelství překládá a edituje naprostou většinu jeho knih. Na rozdíl od dvou předchozích aktivistů dokázal Pavel Kamas svou činnost mediálně pokrýt a stát se ve světě novodobého disentu celebritou. S kontroverzním […]

Celý článek

Desatero zbytečných přikázání

V době všeobecně populárního bránění “křesťanských základů” Evropy není odvěci podívat se i na základy křesťanství. Jedním z nich je bezesporu tzv. Desatero (božích) přikázání, s nímž se lidstvu , podle křesťanů, mělo konečně dostat té správné, následováníhodné morálky. Méně se ví, že židovský bůh Jahve dal podle Bible kromě těchto deseti nejznámnějších ještě celou […]

Celý článek

Osvobození vítači

Nepřicházím s osmsetpadesátým traktátem o migrační krizi, ani nechci psát o desorientovaných studentech diskusních věd bez práce – často vedených nešťastníky, kteří se nenarodili doma, nezakořenili nikde a nepatří pořádně nikam –, ani o antikapitalistech nevědomky pomáhajících mezinárodnímu velkokapitálu s úklidem spouště, kterou po světě, aktuálně v  Sýrii, dolarový moloch zanechal. O tom už bylo napsáno […]

Celý článek

Ideologie vs. světonázor

Na první pohled mezi těmito pojmy prakticky není rozdílu. Při podrobnějším prozkoumání však zjišťujeme, že mezi ideologií a světonázorem je rozdíl zásadní, přímo propastný. Ale pojďme in medias res. Ideologie je cizí slovo pocházející z řeckého ἰδέα, idéa = idea a λόγος, lógos = učení. Přeložit jej můžeme jako nauku o představách. Stoupenci ideologií tak […]

Celý článek

POSLEDNÍ MOHYKÁN

U příležitosti včerejšího Svátku zesnulých předků (Ahnenfest/Samhain) uspořádaly sdružené kamarádské spolky v Rakousku pietní akt k uctění památky padlých vojáků obou světových válek. Válka sama o sobě není nic pěkného, nicméně v zásadě platí, že vojáci umírají proto, aby jejich děti mohly žít. O Druhé světové válce to platí dvojnásob, třebaže zvláště zde je třeba […]

Celý článek

ZEMŘELA DR. INGRID RIMLAND-ZÜNDELOVÁ

Osobu nedávno zesnulého Ernsta Zündela není třeba českým zájemcům o problematiku sv. Holocau$tu představovat. Naopak o Zündelově ženě Ingrid toho ví i poučené české publikum spíše málo. Nejenže coby zakladatelka a správkyně Ernstových internetových stránek „The Zündelsite“ a vydavatelka jeho oběžníku nedocenitelnou měrou přispěla k úspěchu životního díla tohoto velkého muže, ale sama byla také […]

Celý článek